Чтобы получить данную работу в формате .docx на свой E-mail - добавьте комментарий внизу страницы.

  • Вид работы:
    Контрольная работа
  • Предмет:
    Менеджмент
  • Язык:
    Украинский, Формат файла: MS Word 350,4 Кб

Впровадження стандартів

ЗМІСТ:

1. Метод системи переважаючих
чисел

. Порядок впровадження
стандартів, нагляд за їх дотриманням

. Досвід промислово розвинених
країн в управлінні якістю продукції

. Обов’язки і відповідальність
виробників, посередників і продавців при сертифікації

. Загальні відомості про
стандартизацію. Роль стандартизації в розвитку національної економіки

Список використаної літератури

1. Метод
системи переважаючих чисел

Стандартизація визначає основу не
тільки сьогодення, але і майбутнього розвитку господарсько-економічної
діяльності суспільства і повинна здійснюватися в повній відповідності з
науково-технічним прогресом.

Теоретичною базою сучасної
стандартизації є система переважних чисел. Переважними числами називаються
числа, які рекомендуються вибирати як переважні перед всіма іншими при
призначенні величин параметрів для новостворюваних виробів (продуктивності,
вантажопідйомності, габаритів, чисел оборотів, тиску, температур, напруги
електричного струму, чисел циклів роботи і інших характеристик проектованих
машин і приладів).

Переважні числа отримують на
основі геометричної прогресії і-й член якої рівний

Впровадження стандартів

. Знаменник
прогресії виражається як Q =

Впровадження стандартів

, де R = 5, 10, 20, 40, 80 і 160, а
і приймає цілі значення в інтервалі від 0 до R. Значення R визначає число
членів прогресії в одному десятковому інтервалі. Переважні числа одного ряду
можуть бути або тільки позитивними, або тільки негативними.

Якщо дотримуватися строго
обґрунтованого ряду переважних чисел, то параметри і розміри окремого виробу
або групи виробів найкращим чином будуть узгоджені зі всіма відповідними видами
продукції: електродвигунів – з технологічним устаткуванням, вантажопідйомними
пристроями, запобіжних клапанів – з паровими казанами, комплектуючих виробів –
з приєднувальними і посадочними місцями в машині. Недотримання цієї умови
викликає зайві витрати матеріалів, електричною і інших видів енергії, неповне
використання устаткування, зниження продуктивності праці, зростання собівартості
продукції. Наприклад, невідповідність асортименту круглого прокату, що
випускався раніше металургійними заводами, і нормального ряду діаметрів в
машинобудуванні призводила до зайвого стружкоутворенню, зниженню коефіцієнту
використання металу, додатковому непродуктивному завантаженню металорізальних
верстатів. В результаті було потрібно більше устаткування, а отже,
нераціонально використовувалися виробничі площі.

Переважні числа і їх ряди
служать основою впорядкування вибору величин і градацій параметрів виробничих
процесів, устаткування, пристосувань, ріжучого і вимірювального інструменту,
штампів, матеріалів, напівфабрикатів, транспортних засобів і тому подібне.
Створюють передумови для скорочення номенклатури виробів, їх уніфікації,
скорочення тривалості циклу технологічної підготовки виробництва, організації
масового виготовлення продукції.Ряди переважних чисел повинні
задовольняти наступним вимогам:

–        представляти раціональну
систему градацій, що відповідає потребам виробництва і експлуатації;

–        бути нескінченними в
напрямах зменшення і збільшення чисел;

         включати всі послідовні
десятиразові або дробові значення кожного числа ряду;

         бути простими і такими, що
легко запам’ятовуються.

Зручними та відповідальними
щодо цих вимог є числа, які являють собою геометричні ряди, наприклад
геометричну прогресію. Геометрична прогресія – це ряд чисел (4; 6; 9; 13; 5;
20; 25), в якому кожне наступне число отримують шляхом множення попереднього на
одне і те ж число, яке називається знаменником прогресії. В даному випадку
знаменник прогресії 1,5. Перевага геометричної прогресії в тому, що в
будь-якому інтервалі відсоток збільшення величини числа є незмінним, а
недоліком є обов’язкове округлення всіх її членів. Геометричні ряди
забезпечують однакову відносну різницю між будь-якими суміжними числами, які
включають цілі ступені десяти та мають знаменники прогресії, рівні:

Впровадження стандартів

;

Впровадження стандартів

;

Впровадження стандартів

Впровадження стандартів

;

Впровадження стандартів

Впровадження стандартів

;

Впровадження стандартів

Впровадження стандартів

;

Впровадження стандартів

Впровадження стандартів

. Переважними числами цих рядів
відповідно будуть округлені числа: 1,6 (тобто

Впровадження стандартів

 = 1,5849 = 1,6); 1,25; 1,12; 1,06;
1,03; 1,015.

Добуток або частка двох
переважних чисел, а також позитивні або негативні ступені чисел ряду дають
переважне число цього ж ряду з відносною помилкою в межах від -1,01 до +1,26%.
Куб будь-якого числа ряду R10 в 2 рази більше куба попереднього числа, а
квадрат в 1,6 раз більше квадрата попереднього числа (з відносною похибкою до
0,1%).

Позитивні властивості
наведених прогресій виявляються в тому, що кількість членів в кожному
десятковому інтервалі (1 – 10; 10 – 100; 100 – 1000 і т.д., а також 1 – 0,1;
0,1 – 0,01; 0,01 – 0,001 и т.д.) на протязі всієї прогресії постійне і рівне 5,
10, 20, 40, 80 і 160 для названих знаменників прогресій. Добуток або частка
двох будь-яких членів прогресії є членом цієї прогресії. Цілі позитивні чи
від’ємні степені будь-якого члену прогресії завжди є її членами. Члени ряду із
знаменником прогресії

Впровадження стандартів подвоюються
через кожні три члена, зі знаменником

Впровадження стандартів

Впровадження стандартів

 – через кожні шість, зі знаменником
прогресії

Впровадження стандартів

 

Впровадження стандартів

 – через
кожні 12, зі знаменником

Впровадження стандартів

Впровадження стандартів

 – через кожні 24, а зі знаменником

Впровадження стандартів

Впровадження стандартів

 – через кожні 48 членів. В рядах зі
знаменником

Впровадження стандартів

Впровадження стандартів

;

Впровадження стандартів

Впровадження стандартів

;

Впровадження стандартів

Впровадження стандартів

;

Впровадження стандартів

Впровадження стандартів

;

Впровадження стандартів

Впровадження стандартів

міститься число 3,15, приблизно
рівне π.
Завдяки
цьому довжини кругообігу і площі кола, діаметр якого – краще число, приблизно
рівне переважним числам. Ряд зі знаменником прогресії

Впровадження стандартів

 

Впровадження стандартів

 включає
переважні числа 375, 750, 1500, 3000, які мають особливе значення в
електротехніці, так як вони являють собою синхронні частоти обертання валів
електродвигунів, які вимірюються обертами за хвилину.

Багато промислово розвинених
країн прийняли національні стандарти на нормальні лінійні розміри. ДСТУ
8032-84, складений з врахуванням рекомендацій Міжнародній організації з
стандартизації (ІСО), встановлює чотири основні ряди переважних чисел (R 5, R
10, R 20, R 40) і два додаткових (R 80 і R 160).У ці ряди входять переважні
числа, що є закругленими значеннями ірраціональних чисел. Майже у всіх випадках
необхідно використовувати 40 основних переважних чисел, що входять в чотири
ряди: 1,0; (1,06); 1,12; (1,18); 1,25; (1,32); 1,40; (1,50); 1,60; (1,70);
1,80; (1,90); 2,00; (2,12); 2,24; (2,36); 2,50; (2,65); 2,80; (3,00); 3,15;
(3,35); 3,55; (3,75); 4,00; (4,25); 4,50; (4,75); 5,00; (5,30); 5,60; (6,00);
6,30; (6,70); 7,10; (7,50); 8,00; (8,50); 9,00; (9,50).

Відступи від переважних чисел
і їх рядів допускаються в наступних випадках:

· округлення до переважного числа
виходить за межі похибки, що припускається;

·        значення параметрів
технічних об’єктів слідують закономірності, яка відмінна від геометричної
прогресії.

Як виняток, якщо округлення до
приведених чисел пов’язане з втратою ефективності або неможливе з технічних
причин, можна скористатися переважними числами додаткових рядів – R 80 і R 160.
Позначення і знаменники додаткових рядів переважних чисел наводяться в табл. 3,
а члени в інтервалі від 1 до 10 – в табл. 4 ДСТУ 8032-84.

При встановленні розмірів,
параметрів і інших числових характеристик їх значення слід брати з основних
рядів переважних чисел. При цьому величини ряду R 5 необхідно віддавати
перевазі над величинами ряду R 10, величини ряду R 10 – величинам R 20, останні
– величинам R 40.

Вибіркові ряди переважних чисел
отримують відбором кожного 2, 3, 4 .., n-го члена основного або додаткового
ряду, починаючи з будь-якого числа. Позначення вибіркового ряду складаються з
позначення початкового основного ряду, після якого ставиться коса межа і
відповідно число 2, 3, 4 …, n. Якщо ряд обмежений, позначення повинне містити
члени, що обмежують його; якщо ж він не обмежений, повинен бути вказаний хоч би
один його член, наприклад:5/2 (1 … 1 000 000) – вибірковий ряд, складений з
кожного другого члена основного ряду R 5, обмежений членами 1 і 1 000 000;10/3
(… 80 …) – вибірковий ряд, складений з кожного третього члена основного
ряду R 10, який включає член 80 і не обмежений в обох напрямках;20/4 (112 …)
– вибірковий ряд, складений з кожного четвертого члена основного ряду R 20 і
обмежений по нижній межі членом 112;40/5 (… 60) – вибірковий ряд, складений з
кожного п’ятого члена основного ряду R 40 і обмежений по верхній межі членом
60.

Вибіркові ряди переважних чисел
повинні застосовуватися, коли зменшення числа градацій створює додатковий ефект
в порівнянні з використанням повних рядів. При цьому перевагу слід віддавати
рядам, приведеним в довідковому застосуванні 2 ДСТУ 8032-84.

З вибіркових рядів з однаковим
знаменником перевагу слід віддавати ряду, що містить одиницю або число, єдиною
значущою цифрою якого є одиниця (наприклад, 0,01; 0,1; 10; 100 і так далі).

Допускається використовувати похідні
переважні ряди чисел, які встановлюються для випадків, коли із-за природних
закономірностей не можуть бути застосовані геометричні ряди, регламентовані
ДСТУ 8032 – 84 (розділи 1-6). Похідні ряди отримують шляхом простого
перетворення основних і додаткових рядів переважних чисел і відповідно
поділяють на основні і додаткові.

Спадаючі ряди позитивних
переважних чисел отримують на основі спадної геометричної прогресії і-й член
якої рівний qt = 1/eі=

Впровадження стандартів

Позначення спадаючого ряду
позитивних переважних чисел отримують додаванням до позначення кожного
основного і додаткового ряду переважних чисел знаку «¯»,
наприклад: ¯R5, ¯R 10 (…
1,25), ¯R20
(45 …), ¯R40
(300 … 75).Комплементарні, арифметичні і
спеціальні переважні ряди чисел в підручнику не розглядаються. З ними можна
ознайомитися в ДСТУ 8032 – 84.

Похідні ряди застосовуються
тоді, коли жоден з основних рядів не задовольняє вимогам, що пред’являються, і
коли встановлюються градації числових характеристик, залежних від параметрів і
розмірів, утворених на базі основних рядів.

Введення єдиного порядку при
переході від одних числових значень параметрів до інших у всіх галузях
промисловості зменшує кількість типорозмірів, що призводить до економнішого
розкрою початкових матеріалів, дозволяє погоджувати і пов’язати між собою різні
види виробів, матеріалів, напівфабрикатів, транспортних засобів, виробничого
устаткування (по потужності, габаритам і тому подібне).

Якщо, наприклад, на якомусь
заводі передбачається випускати сім типорозмірів двигунів (мінімальна
потужність першого типорозміру 10 кВт), то по нормальному ряду чисел із
знаменником прогресії параметричний ряд включатиме двигуни наступних
потужностей: 10, 16, 25, 40, 63, 100 і 160 кВт.

Встановлені ДСТУ 8032 – 84
переважні числа і ряди переважних чисел в більшій мірі забезпечують уніфікацію
значень параметрів технічних об’єктів і регламентацію найбільш раціонального
числа типорозмірів конкретних видів продукції.

У машинобудуванні і
приладобудуванні переважні числа, прийняті за основу при призначенні класів
точності, розмірів, кутів, радіусів, канавок, уступів, лінійних розмірів,
скорочують номенклатуру ріжучого і вимірювального інструменту, кулачків для
автоматів, штампів, прес-форм, пристосувань. Це сприяє зростанню рівня
взаємозамінності, підвищенню серійності, технічного рівня і якості продукції,
що випускається, розширенню об’ємів її виробництва, поліпшенню організації
інструментального господарства на підприємствах (об’єднаннях). В результаті
значного знижується собівартість виробів. У масштабі всієї промисловості може
бути отримана вельми вагома економія.

2. Порядок впровадження стандартів, нагляд за їх дотриманням

У формуванні єдиної системи,
намітився новий етап розвитку вітчизняної стандартизації, рівень якої
визначався вже наявними досягненнями науково-технічного прогресу і
перспективами його розвитку. В умовах централізованого управління економікою ці
системи виконували основоположну функцію стандартизації, що полягає в створенні
технічного законодавства країни. На їх основі розвивалася галузева
стандартизація, розроблялися державні і галузеві стандарти на продукцію і
методи її контролю, а також процеси виробництва. Ці ж системи стандартів
застосовувалися підприємствами і організаціями промисловості як загальні
технічні норми при розробці, виробництві, експлуатації, ремонту і модернізації
техніки.

Формування суверенної
ринкової економіки, основ міжнародної і національної науково-технічної політики
української держави обумовлює необхідність переосмислення ролі і місця цих
систем стандартів в справі державної стандартизації, у розробленні принципово
нової стратегії і концепції проведення робіт в цій області стосовно переходу
України на модель стійкого розвитку, закріплення стабільного положення в СНД. У
1993 р. вперше у вітчизняній практиці було створено правове «поле» державного
науково-технічного нормування, основи якого закріплені Законом України «Про
стандартизацію» у взаємній ув’язці із законами України «Про забезпечення
єдності вимірювань» і «Про сертифікацію продукції (послуг)».Цим законодавчим актом (ст.
7) визначено, що державні стандарти України встановлюють «правила і норми, що
забезпечують технічну і інформаційну єдність при розробці, виробництві,
використанні (експлуатації) продукції, виконанні робіт і наданні послуг,
зокрема правила оформлення технічної документації, допуски і посадки, загальні
правила забезпечення якості продукції, робіт і послуг, збереження і
раціонального використання всіх видів ресурсів, терміни і їх визначення, умовні
позначення, метрологічні і інші загальнотехнічні і організаційно-технічні
правила і норми».

Реалізація даних положень
Закону України проведена в Державній системі стандартизації (ГСС), де, зокрема,
сказано, що основоположні стандарти встановлюють загальні
організаційно-технічні положення для певної області діяльності, а також
загальнотехнічні вимоги, норми і правила, які забезпечують: взаєморозуміння,
технічна єдність і взаємозв’язок різних областей науки, техніки і виробництва в
процесах створення і використання продукції; охорону навколишнього середовища,
безпеку продукції, процесів і послуг для життя і здоров’я людей; збереження
майна і інші загальнотехнічні вимоги (ДСТУ 1.0-92). Структурна схема Державної
системи стандартизації приведена на мал. 3.1.

У ГСС УКРАЇНИ основоположні
стандарти диференційовані по двох основних групах: основоположні
організаційно-технічні і основоположні загальнотехнічні, основні вимоги до
змісту яких викладені в ДСТУ 1.5.-92 (рис 3.2)

Структуроутворюючі системи

ДСІ   ДС сертифікації ДС
каталогізації

Впровадження стандартів

Рис. 3.1. Структурна схема

Впровадження стандартів

Забезпечення функціонування
державних систем стандартизації, єдність вимірювань і обов’язкової
сертифікації, їх гармонізація з міжнародними, регіональними і зарубіжними
національними системами є основними завданнями Держстандарту України.

Взаємозв’язок Державної системи
стандартизації (ГСС), Державної системи забезпечення єдності вимірювань (ДСВ) і
Державної системи обов’язкової сертифікації з врахуванням інших функціональних
завдань (по каталогізації і Держнагляду) можна представити у вигляді схеми,
наведеної на рис. 3.3.

В даний час діють 15 систем і 10
комплексів стандартів. У табл. 3.1 наведений склад загальнотехнічних і
організаційно-технічних систем і комплексів стандартів. З таблиці видно, що 97%
стандартів, включених в загальнотехнічні системи і комплекси, є міждержавними.
Таким чином, зберігається превалююче положення міждержавних стандартів, що
входять в загальнотехнічні системи і комплекси. Близько 62% стандартів
регламентують єдині вимоги для народногосподарської і оборонної продукції (вони
входять в дев’ять систем). Більше 21% стандартів, що входять в загальнотехнічні
і організаційно-технічні системи і комплекси, розповсюджуються тільки на
народногосподарську продукцію, до 15% стандартів є військовими і до
3%-українськими.

Розвиток вітчизняного технічного
законодавства в області забезпечення оборонного замовлення («Основні положення
військової доктрини України», федеральні закони «Про державне оборонне замовлення»,
«Про постачання продукції для федеральних державних потреб»), реформування
Озброєних Сил, а також військово-технічна політика Міністерства оборони привели
до необхідності створення комплексу державних українських військових стандартів
(ДСТУ), які методами і засобами стандартизації повинні сприяти підвищенню
обороноздатності країни і створити організаційно-технічні механізми практичної
реалізації прийнятого законодавства.Впровадження стандартів

Суверенізація зовнішньополітичної,
зовнішньоекономічної, військової і військово-технічної політики країн – членів
СНД, відмінності в структурах державного управління, видах, формах власності і
взаєминах суб’єктів господарської діяльності, а також невизначеність взаємин
між національними органами по військовій стандартизації об’єктивно обумовлюють
самостійну спрямованість в розробці українських стандартів загальнотехнічних і
організаційно-технічних систем, що враховують або містять вимоги, що
представляють інтереси Міністерства оборони України.

Фахівці вважають, що такий стан
збережеться і в найближчому майбутньому.

Підкреслюючи значущість
загальнотехнічної стандартизації в країні, слід зазначити, що загальнотехнічні
і організаційно-технічні системи стандартів є другими після безпосередньо стандартів
ДСС законодавчо закріпленим і пріоритетним напрямом національній
стандартизації. Замовником, організатором, координатором і основним виконавцем
робіт в цій області є Держстандарт України.

При розгляді систем стандартів
необхідно звернути увагу перш за все на їх роль і місце в забезпеченні
промислового виробництва економіки країни. Основу для проведення всього
комплексу робіт при створенні техніки, починаючи від прикладних НДР, ДКР,
постановки і освоєння продукції у виробництві і закінчуючи забезпеченням її
експлуатації, ремонту і утилізації, складає Система розробки і постановки
продукції на виробництво (СРПП). Вона встановлює етапи і види робіт на всіх
стадіях життєвого циклу продукції, порядок їх проведення і контролю, оформлення
отриманих результатів, а також взаємовідношення учасників робіт (замовників,
Таблиця 3.1 Склад загальнотехнічних і організаційно-технічних систем стандартів
розробників, виробників, споживачів).

Таблиця 3.1.

Склад загальнотехнічних і
організаційно-технічних систем стандартів

Система стандартів

Загальна кількість стандартів у системі

Зокрема

Статус стандартів

на НХП

військових

з єдиними вимогами

Розроблених на майбутнє

ГОСТ

ДСТУ

ЕСКД

157

3

154

16

157

ЕСТД

37

37

16

37

УСД

СИБІД

50

50

50

ДСІ

401

4

397

401

ЕСЗКС

127

26

101

55

127

ССБТ

372

52

320

500

372

СФД

17

17

3

17

СРПП

66

16

50

3

75

54

12

СООП

ЕСПД

32

32

28

4

ЕПДС

БЧС (спільно з ГО)

32

32

9

20

КСОТТ і КСКК, включаючи КС “Мороз 5” і “Клімат
6”

61

57

4

1162

61

ССНТ

8

8

200

8

ССЕТО

7+10 РДВ

2

57+10РБВ

17

68+8РДВ

8+2РДВ

Забезпечення зносостійкості

16

16

31

16

Розрахунки і випробування на міцність і ресурс

16

16

350

16

Статистичні методи

6

6

6

Контроль неруйнуючий

18

18

42

18

Технічна діагностика

16

16

200

16

Технологія

5

5

57

5

Промислова чистота

15

15

101

15

Вібрація

45

45

45

Шум

38

38

38

Експлуатація і ремонт

5

5

17

5

Упаковка, транспортування зберігання

4

4

4

Маркування

4

4

4Для ЕСТД також є актуальним подальше
вдосконалення правил внесення змін в КД і ТД. Вимагає стандартизації і такий
об’єкт, як забезпечення ТД єдиними правилами її оформлення для директивних
технологій на вироби машинобудування і приладобудування. Необхідний, крім того,
розвиток стандартизації в області технічної діагностики.

Як видно з рис. 3.4, стандарти СРПП
(ГОСТ 15.004) встановлені для основних стадій життєвого циклу продукції (НДР,
ДКР, виробництво, експлуатація, капітальний ремонт, утилізація). Природно, що
об’єктивно існують і можуть бути стандартизовані такі стадії життєвого циклу
продукції, як звернення і реалізація. «Зсув» стандартів СРПП управо дозволив
останніми роками визначити підходи для стандартизації в рамках утилізації
продукції. В той же час заслуговує особливої уваги зсув СРПП вліво, тобто в ті
тимчасові сфери, коли планується (програмується) розвиток яких-небудь сфер і
галузей економіки на державному рівні.

Зокрема, Законами України «Про
стандартизацію» і «Про забезпечення єдності вимірювань» (ст. 15 і 26)
визначено, що при розробці федеральних і інших державних програм, що
фінансуються повністю або частково із засобів республіканського бюджету,
зокрема програм створення і розвитку виробництва оборонної продукції, повинні
бути передбачені відповідно розділ нормативного забезпечення якості продукції
(робіт, послуг) і розділ метрологічного забезпечення.

Відповідно до Закону України «Про
постачання продукції для державних потреб» (ст. 1 і 3) до державних потреб
віднесена потреба України в продукції, необхідній для вирішення
загальнонаціональних проблем, реалізації соціально-економічних, оборонних,
науково-технічних, природоохоронних і інших цільових програм, а також інших
завдань. Продукція, яка створюється для державних потреб, повинна відповідати
обов’язковим вимогам державних стандартів і особливим умовам, встановленим в
державних контрактах.

Суть нормативного і метрологічного
забезпечення програм і проектів полягає в своєчасному створенні і дотриманні в
процесі їх реалізації системно пов’язаного комплексу стандартів і еталонів
України, міждержавних, міжнародних (регіональних) стандартів, норм і правил, а
також засобів і методів вимірювань, випробувань і контролю, що встановлюють і
забезпечують достовірність реалізації вказаних програм і проектів по перевірці
вимог безпеки і показників якості продукції, робіт (процесів) і послуг, захист
має рацію і законних інтересів громадян і економіки країни від негативних
наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Нормативи і еталони одиниць,
засновані на прогнозі розвитку науково-технічного потенціалу країни, –
необхідні елементи будь-якої програми, науково-технічної і
соціально-економічної політики держави в цілому. Саме науково-технічне і
організаційно-методичне нормування, закріплене в документах і забезпечене
необхідними засобами і методами вимірювань, у поєднанні з правилами
об’єктивного контролю і оцінки дає державі надійний технічний важіль управління
економікою, а споживачеві і виробникові – основу для взаємодії. Крім того,
стандарти, засоби забезпечення єдності вимірювань і процедури сертифікації
продукції, процесів і послуг є ефективними інструментами усунення технічних
бар’єрів і в той же час захищають внутрішній ринок, вітчизняного
товаровиробника і споживача від неякісної продукції іноземних фірм.

Для того, щоб роботи, що проводяться
Держстандартом України, дали максимальний ефект, передбачені наступні основні
заходи:

·   створення типового
техніко-економічного обгрунтування робіт по формуванню, реалізації і експертизі
нормативного і метрологічного забезпечення цільових програм і проектів, а також
типового порядку оплати по їх проведенню;

·        формування
комплексної групи (Реєстру) експертів Держстандарту України із залученням
фахівців академічних інститутів і науково-дослідних організацій;

нормативне і
інформаційно-технологічне забезпечення функціонування

·   Реєстру експертів;

·        нормативно-методичне
забезпечення і організація робіт по регіональних цільових програмах;

·        вивчення проблеми
по програмах створення оборонної продукції;

·        методологічне
підкріплення проблеми результатами фундаментальних досліджень РАН в області
системного моделювання;

·        взаємозв’язок робіт
експертної спрямованості, що проводяться Держстандартом, з діяльністю
Експертної ради при Уряді України, Міністерстві економіки, Гкнті ВАК.

3. Досвід
промислово розвинених країн в управлінні якістю продукції

Технічним Комітетом міжнародної
організації ISO TK-176
«Управління якістю і забезпечення якості» прийняті в новій версії міжнародні
стандарти сімейства ІСО 9000 на системи менеджменту якості – ІСО 9000, ІСО 9001
і ІСО 9004. Держстандарт України затвердив і ввів в дію відповідні їм
українські державні стандарти, і почався етап їх впровадження в організаціях.
До нових нормативних документів прямого використання, що встановлюють основні
положення систем менеджменту якості, відносяться наступні.

§ ДСТУ ІСО 9000-2001
«Системи менеджменту якості. Основні положення і словник». Справжній стандарт
може використовуватися:

–   організаціями, які прагнуть добитися
переваги за допомогою впровадження системи менеджменту якості;

–        організаціями, які прагнуть
отримати упевненість в тому, що їх задані вимоги до продукції будуть виконані
постачальниками;

–        користувачами продукції;

–        тими, хто зацікавлений в
єдиному розумінні термінології, яка вживається в менеджменті якості;

–        тими сторонами, внутрішніми
або зовнішніми по відношенню до організації, які оцінюють систему менеджменту
якості або перевіряють її на відповідність вимогам ДСТУ ІСО 9001 (наприклад,
аудитори, органи по сертифікації/реєстрації);

–        тими сторонами, внутрішніми
або зовнішніми по відношенню до організації, які консультують або проводять
навчання за системою менеджменту якості, відповідній даній організації;

–        розробниками відповідних
стандартів.

§ ДСТУ ІСО 9001-2001
«Системи менеджменту якості. Вимоги» встановлює вимоги до системи менеджменту
якості, які можуть використовуватися для внутрішнього застосування
організаціями в цілях сертифікації або укладення контракту. Він направлений на
результативність системи менеджменту якості при виконанні вимог споживачів.

§  ДСТУ ІСО 9004-2001
«Системи менеджменту якості. Рекомендації по поліпшенню діяльності» містить
рекомендації, які виходять за рамки вимог, приведених в ДСТУ ІСО 9001, і
включає розгляд результативності і ефективності системи менеджменту якості, а
отже, і потенціалу по поліпшенню всієї діяльності організації. В порівнянні з
ДСТУ ІСО 9001 мета, направлена на задоволеність споживачів і якість продукції,
розширена: у них включені задоволеність всіх зацікавлених сторін і діяльність
організації в цілому. Увага в даному стандарті зосереджена на досягненні
постійного поліпшення, яка вимірюється ступенем задоволеності споживачів і
інших зацікавлених сторін; він містить методичні вказівки і рекомендації.

Стандарти сімейства ІСО 9000 не
містять конкретних рекомендацій відносно інших систем менеджменту, таких, як
менеджмент охорони навколишнього середовища, менеджмент професійного здоров’я і
безпеки, фінансовий менеджмент або менеджмент ризику. Проте він дозволяє
організації погоджувати або інтегрувати власну систему менеджменту якості з
відповідними системами менеджменту. Організація може адаптувати систему
менеджменту, що діє, для створення системи менеджменту якості відповідно до
рекомендацій справжнього стандарту. Вона може бути також перевірена на
відповідність вимогам ДСТУ ІСО 14001.

Підходи систем менеджменту якості,
наведені в сімействі стандартів ІСО 9000, і моделі досконалості засновані на
загальних принципах. Обидва ці підходу:

–   дають можливість організації
виявити свої сильні і слабкі сторони;

–        містять положення по
оцінюванню порівняно із загальними моделями;

–        забезпечують основу для
постійного поліпшення;

–        включають способи
зовнішнього визнання.

Відмінність між підходами систем
менеджменту якості сімейства ІСО 9000 і моделями досконалості полягає в їх
областях застосування. Стандарти сімейства ІСО 9000 містять вимоги до систем
менеджменту якості і рекомендації по поліпшенню діяльності; оцінювання систем
менеджменту якості встановлює виконання цих вимог. Моделі досконалості містять
критерії, що дозволяють проводити порівняльну оцінку всіх видів діяльності
організації, і забезпечують організації основу для порівняння її діяльності з
діяльністю інших організацій.

Випуском стандартів ІСО 9000-2000
досягалося:

–   взаєморозуміння і довіра між
постачальниками і споживачами продукції з різних країн світу при висновку
контрактів;

–        взаємне визнання
сертифікатів на системи якості, які видаються акредитованими органами зі
сертифікації з різних країн світу на основі використання єдиних стандартів при
проведенні сертифікаційних перевірок (аудитів);

–        сприяння і методичної
допомоги організаціям в створенні ефективно функціонуючих систем менеджменту
якості.

Нові версії стандартів ІСО 9000 з
нормативною моделлю носять яскраво виражений ринковий характер (рис. 5.1) і
відрізняються тим, що орієнтовані на споживача, включають в свій арсенал
менеджмент ресурсів і процесний підхід, припускають лідируючу роль керівництва
організації і активне залучення персоналу у всі аспекти її діяльності. Механізм
досягнення цих достоїнств розроблений в стандартах ІСО 9000 і широко освоюється
в Україні, де гостро відчувається необхідність в створенні конкурентоспроможної
продукції і підвищення ефективності роботи підприємств.

сертифікація стандарт
продукція промисловий

Впровадження стандартів

Рис. 5.1. Модель системи менеджменту
якості, заснована на процесному
підході

Вербальний опис систем з
формалізованими елементами в стандартах направлений на виконання формальних
вимог і є початковим етапом організації робіт з управління, що явно
недостатньо. Розробники систем менеджменту якості, що ухвалюють вирішальні
технічні, економічні і управлінські рішення, вимушені переважно покладатися на
розвиток комп’ютерної техніки, математичних методів кібернетики, системного
аналізу, дослідження операцій і ухвалення рішення, економіко-математичного
моделювання і теорії автоматичного управління.

Принципи менеджменту якості – це
керівна ідея, основні положення, вимоги, рекомендації з поліпшення діяльності,
яким слідують керівники в здійсненні управління; вони є однією з основних форм
свідомого використання об’єктивних законів управління в практику МК, не
виключають використання узагальнення що виправдання себе з минулого досвіду
управління.

Для успішного керівництва
організацією і її функціонування необхідно здійснювати менеджмент систематично,
відкрито і прозорим способом. Успіх досягається в результаті впровадження і
підтримки в робочому стані системи менеджменту якості, розробленої для постійного
поліпшення діяльності з урахуванням потреб всіх зацікавлених сторін. Управління
організацією включає менеджмент якості разом з іншими аспектами менеджменту.

З метою підвищення ефективності
керівництва і поліпшення діяльності організації визначені наступні принципи
менеджменту якості.

–   Організація на споживача.

Організації залежать від своїх
споживачів і тому повинні розуміти їх поточні і майбутні потреби, виконувати їх
вимоги і прагнути перевершити їх очікування.

–   Лідерство керівника.

Керівники забезпечують єдність мети
і напряму діяльності організації. Їм слід створювати і підтримувати внутрішнє
середовище, в якому працівники можуть бути повністю залучені у вирішення
завдань організації.

–   Залучення працівників.

Працівники всіх рівнів складають
основу організації, і їх повне залучення дає можливість організації з вигодою
використовувати їх здібності.

–   Процесний підхід.

Бажаний результат досягається
ефективніше, коли діяльністю і відповідними ресурсами управляють як процесом.

–   Системний підхід до менеджменту.

Виявлення, розуміння і менеджмент
взаємозв’язаних процесів як системи сприяють результативності і ефективності
організації досягнувши її цілей.

–   Постійне поліпшення.

Постійне поліпшення діяльності
організації в цілому слід розглядати як її незмінну мету.

–   Ухвалення рішень, засноване на
фактах.

Ефективні рішення грунтуються на
аналізі даних і інформації.

–   Взаємовигідні відносини з
постачальниками.

Організація і її постачальники взаємозалежні,
і відносини взаємної вигоди підвищують здатність обох сторін створювати
цінності.

Постачальник – організація, що надає
продукцію (виробник, оптовик, підприємство роздрібної торгівлі або продавець
продукції, постачальник інформації, виконавець послуг).

4.
Обов’язки і відповідальність виробників, посередників і продавців при
сертифікації

Вітчизняні стандарти (ДСТУ, ГСТ,
СТП, СТО) відповідно до області їх розповсюдження і сфери дії застосовуються на
території України за допомогою наступних трьох основних методів (способів):

–        безпосереднє (пряме)
застосування і дотримання вимог стандартів, в процесах науково-дослідницької,
дослідно-конструкторської, дослідницько-технологічної, проектної,
випробувальної, сертифікаційної, виробничої, комерційної, а також управлінської
діяльності;

–        опосередковане застосування
стандартів шляхом розробки і дотримання технічної документації
(конструкторською, технологічною, проектною) на конкретну продукцію, послуги і
роботи (виробничі процеси);

         посилання на стандарти в
технічній, комерційній і управлінській документації (зокрема на стандарти в
технічному законодавстві країни).

Стандарти тим або іншим методом
застосовують практично всі суб’єкти господарської діяльності (будь-яких форм
власності на засоби виробництва) і більшість державних органів управління (в
першу чергу виконавчій владі), а також муніципальні органи місцевого
самоврядування.

Суб’єкти господарської діяльності
користуються, як правило, одночасно трьома вказаними вище методами (способами)
на стадіях досліджень і розробки, підготовки нової продукції до виробництва,
випробувань і сертифікації, виробництва (виготовлення, будівництва,
вирощування), звернення і реалізації (зберігання, транспортування, постачання,
продажі), споживання (експлуатації або використання), відновлення (ремонту),
утилізації (або поховання, або знищення), при наданні послуг і виконанні робіт,
зокрема при розробці технічної документації на товарну продукцію, що
поставляється, товарні послуги, що надаються, вироблювані товарні роботи.

На території України стандарти ДСТУ
відповідно до області їх розповсюдження діють як нормативні документи по
стандартизації без яких-небудь обмежень, а ГСТ – тільки у випадках, якщо їх
вимоги не суперечать законодавству України або спеціалізованим технічним
регламентам, встановленим компетентними державними контрольно-наглядовими
органами.

Стандарти підприємств (СТП) в
України можуть розроблятися, затверджуватися і застосовуватися підприємствами,
тобто суб’єктами господарської діяльності, як нормативні документи повністю
самостійно в наступних випадках:

·   для забезпечення
використання на підприємстві технічних регламентів

·        України, ДСТУ, ГСТ,
міжнародних стандартів, регіональних стандартів, національних стандартів
зарубіжних країн, стандартів науково-технічних, інженерних об’єктів і інших
суспільних об’єднань, СТП інших підприємств;

Відповідно до Закону України «Про
стандартизацію» (ст. 8, п. 2, абз. 2) вимоги СТП підлягають обов’язковому
дотриманню іншими суб’єктами господарської діяльності, якщо в договорі
(контракті) на розробку, виробництво і постачання продукції, на виконання робіт
і надання послуг зроблено посилання на ці СТП. Таким чином, законодавець
допустив можливість розробки і затвердження СТП на товарні об’єкти.

Прийняті науково-технічними,
інженерними суспільствами або іншими суспільними об’єднаннями СТО суб’єкти
господарської діяльності застосовують на території України як нормативні
документи по стандартизації на добровільній основі, тобто по їх власному
рішенню (зокрема на договірній основі з відповідними суспільними об’єднаннями).

Нові і переглянуті ДСТУ і ОСТ
допускається не поширювати на продукцію або послуги, випуск або надання яких
були освоєні до їх введення в дію, якщо це передбачено в даних стандартах. Нові
міждержавні стандарти (ДСТУ), до яких приєдналася Україна, застосовуються на
території України без якого-небудь переоформлення з введенням їх в дію ухвалою
Держстандарту (Держбуду) України і публікацією цієї інформації в інформаційному
покажчику державних стандартів (ІПС).

Вітчизняні стандарти можуть
застосовувати юридичні і фізичні особи інших держав на основі відповідних
договорів (угод) про науково-технічну співпрацю або з дозволу відповідних
державних органів управління, суб’єктів господарської діяльності, що прийняли
(затвердили) ці документи.

Товароспоживачі (товаропокупці) і
товаровиробники (товаропостачальники виконавці), укладаючи договори
(контракти), відповідно до Закону України «Про стандартизацію» (ст. 9, п. 2)
зобов’язані включати в них умови про відповідність товарній продукції, що
поставляється, товарних послуг, що надаються, і виконуваних товарних робіт всім
обов’язковим вимогам відповідних ДСТУ, а також технічних регламентів України.

Необхідність застосування саме
вітчизняних стандартів відносно товарної продукції, що поставляється, і
товарних послуг, що надаються, на території України з вивозом її (їх) з
території України визначається договорами (контрактами), українськими
суб’єктами господарської діяльності, що укладаються, із зарубіжними партнерами,
за винятком спеціальних випадків, встановлених законодавством України.

Можливість застосування
безпосередньо і в повному об’ємі вимог стандартів зарубіжних фірм, міжнародних
стандартів, (міжнародних) регіональних стандартів, національних стандартів
зарубіжних країн відносно товарної продукції, що поставляється, і товарних
послуг, що надаються, з території України має місце у випадках повного вивозу
її (їх) з української території, що також визначається договорами
(контрактами), укладеними українськими суб’єктами господарської діяльності із
зарубіжними партнерами.

Продукція, що імпортується, і
послуги, що імпортуються, ввозяться на митну територію України повинні
відповідати всім обов’язковим вимогам по безпеці і екології технічних
регламентів, що діють в країні, ДСТУ, що слід підтверджувати відповідними
сертифікатами, уповноваженими, що визнаються, на те органами української
сторони.

Регіональні стандарти і національні
стандарти зарубіжних країн застосовують в України на основі договорів про
співпрацю або з дозволу відповідних (міжнародних) регіональних організацій, а
також національних органів зарубіжних країн, якщо їх вимоги задовольняють
потребам народного господарства України.

Міжнародні стандарти, (міжнародні)
регіональні стандарти (за умови приєднання до них України), а також національні
стандарти зарубіжних країн (за наявності відповідних угод з цими сторонами)
застосовують на території України переважно опосередковано, тобто в якості
ДСТУ. При цьому стандарт, що приймається, а потім і використовується в Україні
ДСТУ є або технічно автентичним текстом оформленого українською мовою
відповідного неукраїнського документа, або технічно автентичний текст
оформленого українського мовою відповідного неукраїнського документа з
додатковими і (або) вищими вимогами, що відображають специфіку потреб народного
господарства України.

У першому випадку позначення ДСТУ
складається з індексу, позначення відповідного міжнародного стандарту,
(міжнародного) регіонального стандарту, національного стандарту зарубіжної
країни без вказівки року його ухвалення і відокремлених тире двох останніх цифр
року ухвалення ДСТУ. Наприклад, ДСТУ, оформлений на основі застосування
технічно автентичного тексту міжнародного стандарту ІСО 9597:1992, позначається
як ДСТУ ІСО 9591-95.

У іншому випадку під позначенням
ДСТУ в дужках приводиться позначення міжнародного стандарту, (міжнародного)
регіонального стандарту, національного стандарту зарубіжної країни. Наприклад,
ІСО 7173:1989 позначається як ДСТУ 50231-92. Якщо ДСТУ розроблений на основі застосування
технічно автентичних текстів відразу декількох міжнародних стандартів
(міжнародних стандартів, національних стандартів зарубіжних країн, то в їх
позначення регіональних включається позначення тільки основного з них, а про
останніх інформація приводиться в передмові до них. Якщо в міжнародному
стандарті, (міжнародному) регіональному стандарті або національному стандарті
зарубіжної країни, що підлягає застосуванню в Україні, є посилання на інші
неукраїнські стандарти, що вже застосовувалися в Україні раніше або за своїми
вимогами аналогічні, що діють ДСТУ, в тому, що оформляється на його основі ДСТУ
приводяться посилання на відповідні ДСТУ.

Якщо міжнародний стандарт,
(міжнародний) регіональний стандарт, національний стандарт зарубіжної країни,
що підлягає застосуванню в України, містить посилання на неукраїнські
стандарти, що ще не застосовувалися там, і при цьому відсутні еквівалентні їм
ДСТУ, необхідно оперативно вирішити питання про можливість застосування в
України цих неукраїнських стандартів, на які зроблені посилання. Для цього,
наприклад, можна використовувати метод надання цим неукраїнським стандартам, на
які зроблені посилання, добровільного (що рекомендується) статусу.

Крім того, до ухвалення в Україні
міжнародних стандартів, (міжнародних) регіональних стандартів, національних
стандартів зарубіжних країн в якості ДСТУ допускається їх застосування як ГСТ,
СТП і СТО, що істотно полегшує вирішення проблеми гармонізації вимог
вітчизняних стандартів і міжнародно-визнаних стандартів на аналогічні об’єкти
стандартизації.

5. Загальні
відомості про стандартизацію. Роль стандартизації в розвитку національної
економіки

Стандартизація сьогодні розвивається
за наступними основними напрямками: традиційна (організовується і здійснюється
в України відповідно до Конституції України (ст. 71, Законом У «Про
стандартизацію»); освітня (організовується і здійснюється в України відповідно
до ст. 43 Конституції і федеральними законами «Про освіту», «Про вищі і після
вузівської професійної освіті»); медична (організовується і здійснюється у
виконання закону «Про державну систему охорони здоров’я»); соціальна
(організовується у виконання Указу Президента України «Про організацію
підготовки державних соціальних стандартів для визначення фінансових нормативів
формування бюджетів суб’єктів України і місцевих бюджетів»). У даному розділі
висвітлюються основні терміни і поняття стандартизації стосовно першого, тобто
традиційного напряму стандартизації продукції, послуг і робіт (продуктивних
процесів) в цілому і їх компонентів.

Основними термінами і поняттями
сучасної Державної системи стандартизації України з врахуванням міжнародної
практики стандартизації є наступні: стандартизація; об’єкт стандартизації;
нормативний документ з стандартизації; стандарт; державний стандарт України;
технічний регламент; Загальноукраїнські класифікатори техніко-економічної
інформації; стандарт галузі; стандарт підприємства (СТП); стандарт
науково-технічного, інженерного суспільства (СТС); правила зі стандартизації
(ПР); рекомендації зі стандартизації (Р); міжнародний стандарт (МС);
(міжнародний) регіональний стандарт; міждержавний стандарт (ГОСТ); національний
стандарт; гармонізований стандарт; комплекс стандартів; міжнародна
стандартизація; регіональна стандартизація; національна стандартизація;
застосування стандарту; застосування міжнародного стандарту; застосування
(міжнародного) регіонального стандарту; застосування національного стандарту
іншої країни; дата введення стандарту в дію; дата введення технічного
регламенту в дію; користувач стандарту; користувач технічного регламенту;
структурні елементи стандарту; теорія стандартизації; власний предмет теорії і
практики стандартизації; власний метод стандартизації; головний (регулятивний)
методологічний принцип стандартизації; основна техніко-економічна
закономірність стандартизації; основоположний об’єктивний закон стандартизації.

Місце і роль стандартизації в
структурі суспільства показані на рис. 2.1.

Стандартизація – діяльність,
направлена на досягнення оптимального ступеня впорядкування в певній області за
допомогою встановлення положень для загального і багатократного використання
відносно реальних існуючих або потенційних завдань (по ISO/IEC GUID2:1996).

Стандартизація в Україні
здійснюється в цілях забезпечення:

–        безпеки продукції, робіт і
послуг для навколишнього середовища, життя, здоров’я і майна;

–        технічній і інформаційній
сумісності, а також взаємозамінності продукції;

         якості продукції, робіт і
послуг у відповідності з присутнім йому розвитку науки, техніки і технології;

         єдність вимірювань;

         економії всіх видів
ресурсів;

         безпеці господарських
об’єктів з врахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф і
інших надзвичайних ситуацій;

         обороноздатності і
мобілізаційній готовності країни.

Раціонально організовувана діяльність
зі стандартизації здійснюється у складі НДР, ДКР, ОТР, ПР (узагальнено НДКР),
коли за підсумками проведених досліджень і розробок, що закінчилися позитивним
результатом, готуються проекти нового стандарту або зміни до стандарту, що діє,
або пропозиція (з необхідним техніко-економічним обґрунтуванням) про розробку
нового стандарту або про розробку змін до стандарту, що діє (стандартам).

Найважливішими кінцевими
результатами діяльності з стандартизації є підвищення ступеня відповідності
об’єктів стандартизації їх цільовому або функціональному призначенню, усунення
технічних бар’єрів в торгівлі, а також сприяння науково-технічному,
економічному і соціальному прогресу і співпраці.

Об’єкт стандартизації – конкретна
продукція, конкретні послуги, конкретні роботи (конкретний виробничий процес)
або групи однорідної конкретної продукції, групи однорідних конкретних послуг,
трупи однорідних конкретних виробничих процесів (рис. 2.2).

Конкретна продукція (конкретні
послуги) – це продукція (послуги) даної моделі (марки, типу, артикулу, фасону і
т. п.), що характеризується певними конструктивно-технологічними рішеннями,
конкретними значеннями показників її (їх) цільового (або функціонального)
призначення і конкретними значеннями показників рівня якості (корисності) і рівня
споживчої економічності.

Групи однорідної конкретної
продукції (однорідних конкретних послуг) – це сукупність конкретної продукції
(послуг) певного вигляду, що характеризується загальним цільовим (або
функціональним) призначенням і що володіє загальними основними властивостями
рівня їх якості (корисності) і рівня їх споживчої економічності.

Впровадження стандартів

Складовими частинами групи
однорідної конкретної продукції (групи однорідних конкретних послуг) можуть
бути підгрупи однорідної конкретної продукції або послуг (представлені,
наприклад, сімействами, гаммами, рядами однорідної конкретної продукції або
послуг), що характеризуються спільністю конструктивно-технологічних рішень, але
з різними значеннями їх головних параметрів, що є показниками цільового (або
функціонального) призначення продукції (або послуг).

Конкретний виробничий
процес – це процес, який використовується для виробництва (виготовлення,
будівництва, вирощування, зберігання, транспортування, а також відновлення,
утилізації, поховання або знищення) конкретної продукції або надання конкретної
послуги. При вирішенні завдань стандартизації вони зазвичай розглядаються як
ті, що складаються з двох частин: основною технологічною і
організаційно-технічною (що управляє).

Групи однорідних
конкретних виробничих процесів – це сукупність конкретних виробничих процесів,
які використовуються для виробництва групи однорідної конкретної продукції або
для надання групи однорідних конкретних послуг.

Аспект
стандартизації – напрям стандартизації вибраного об’єкту стандартизації, що
характеризує певну властивість (або групу властивостей) даного об’єкту.

Так, аспектами
стандартизації конкретної продукції або групи однорідної конкретної продукції
є:

–        терміни і
визначення;

–        умовні
позначення і скорочення;

         класифікація,
вимоги до головних параметрів і (або) розмірів (показникам цільового або
функціонального призначення); вимоги до основних показників рівня якості
(корисності);

         вимоги до
основних показників рівня економічності;

         вимоги до
комплектності продукції;

         вимоги до
методів і засобів зберігання і транспортування;

         вимоги до
методів і засобів відновлення (ремонту);

         вимоги
безпеки продукції для життя, здоров’я і майна при її виробництві, зверненні і
споживанні;

         вимоги
охорони навколишнього природного середовища (вимоги до екологічно небезпечних
властивостей продукції при її виробництві, зверненні і споживання);

Впровадження стандартів

–        вимоги до
правил і засобів приймання продукції;

–        вимоги до
методів, методик і засобів контролю (випробувань, вимірювань, аналізу)
показників рівня якості продукції;

         вимоги до
маркування продукції;

         вимоги до
упаковки продукції, транспортної і споживчої тари;

         вимоги і
умови технічно ефективного і безпечного споживання (експлуатації або
використання) продукції по її цільовому (або функціональному) призначенню;

         вимоги і
умови технічно ефективної і безпечної утилізації (поховання або знищення).

Нормативний
документ зі стандартизації – це документ, що містить правила, загальні
принципи, характеристики стандартизації, що стосуються об’єктів, певних видів
діяльності або їх результатів, і доступний широкому колу користувачів. Ієрархія
документів зі стандартизації, що існує на сучасному світі, представлена в табл.
2.1.

До нормативних
документів зі стандартизації в України відносяться стандарти, технічні
регламенти, загальноукраїнські класифікатори техніко-економічної інформації, а
також правила зі стандартизації.

Нормативні
документи зі стандартизації є частиною більш загальної сукупності –
нормативно-технічних документів (НТД), що включають як нормативні документи зі
стандартизації, так і технічні документи (конструкторські, технологічні і
проектні), що розробляються на їх основі.

Стандарт –
нормативний документ зі стандартизації, розроблений, як правило, на основі
згоди, що характеризується відсутністю стійких заперечень з істотних питаннях у
більшості зацікавлених сторін, прийнятий (затверджений) визнаним органом
(підприємством). Стандарти грунтуються на узагальнених результатах досягнень
науки, техніки і практичного досвіду, мета їх застосування – отримання
оптимальної користі для суспільства. Вони є найбільш масовим видом документів,
які використовуються для оформлення результатів діяльності з власне
стандартизації в число яких входять технічні регламенти, ОКТЕІ, правила зі
стандартизації, а також натурально-речові зразки – еталони виробів, матеріалів
і речовин.

Державний стандарт
України – стандарт, прийнятий Державним комітетом України зі стандартизації,
метрології і сертифікації (Держстандарт України) або Державним комітетом
України з житлової і будівельної політики (Держбуд України). Розробляється на
конкретну продукцію (або групи конкретної продукції), конкретні послуги (або їх
групи), конкретні виробничі процеси або їх елементи (або групи процесів або їх
елементів), що мають переважно загальнонародне господарське значення
(застосування).

Таблиця 2.1

Ієрархія документів по
стандартизації на сучасному світі

Рівні

Документи

Організації і органи, що приймають документи

Міжнародний       Регіональний    
Національний        Суб’єкти господарювання

Міжнародні стандарти ІСО (МС ІСО) Публікації
МЕК Міжнародні класифікатори ТЕІ Стандарти СІНА і Стандарти СЕНЕЛЕК
(Євростандарти) Міжнародні стандарти (ГОСТ) і класифікатори Національні
стандарти Німеччини (DIN) Японські національні стандарти (JIS) і ін. Державні
стандарти України (ДСТУ), ОКТЕІ Стандарти суспільств (СТО) Стандарти
підприємств (СТП), фірм: об’єднань підприємств підприємств, що не входять в
об’єднання або входять в них. Технічна Документація (ТД): Конструкторська
Технологічна Проектно-будівельна

Міжнародна організація зі стандартизації (ІСО)
Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК) і ін. Європейські організації зі
стандартизації (СІНА і СЕНЕЛЕК) і ін. Міжнародна Рада СНД  Національні органи
зі стандартизації (DIN, JIS, BSI AFNOR і ін.) Держстандарт України Держбуд
України Наукові інженерні суспільства   Керівництво підприємств (фірм) і
об’єднань підприємств Технічні керівники підприємств (фірм) і об’єднань
підприємств

Технічний регламент
– документ, який встановлює характеристики продукції або пов’язані з нею
процеси і методи виробництва. Він може також включати вимоги до термінології,
символів, упаковки, маркування або етикетування продукції, а може бути цілком
присвячений цим питанням. Дотримання технічного регламенту обов’язкове
(відповідно до Угоди по технічних бар’єрах в торгівлі, прийнятих в рамках
Всесвітньої торгової організації – СТО).

Як технічні
регламенти в України розглядаються: технічне законодавство України; укази
Президента України і накази, що містять вимоги технічного характеру; стандарти,
що містять обов’язкові вимоги, а також технічні норми і правила спеціалізованих
державних контрольно-наглядових органів (Сніп, Санпін і ін.).

Загальноукраїнські
класифікатори техніко-економічної інфраструктури – систематизовані зведення
класифікаційних угрупувань певних об’єктів класифікації, що містять їх умовні
цифрові коди і найменування. Розробляються на продукцію, послуги, виробничі
процеси і їх елементи, що мають загальнонародне господарське значення
(застосування).

У України за станом
на 1 січня 1998 р. діяло більше 30 ОКТЕІ, зокрема:

–        Загальноукраїнський
класифікатор продукції (ЗКП);

–        Загальноукраїнський
класифікатор видів економічної діяльності, продукції і послуг (ЗКДП);

–        Товарна
номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТНВЕД);

–        Загальноукраїнський
класифікатор стандартів (ЗКС).

ОКТЕІ
використовуються як єдині машинно-орієнтовані мови спілкування суб’єктів
господарської діяльності і органів управління, зокрема для класифікаційного
науково обґрунтованого опису і регулювання національної економіки України.
Наприклад, ОКП, ОКДП, ТНВЕД призначені для державного регулювання складу видів
і структури продукції, яка виробляється і споживається в України.

Стандарт галузі –
стандарт, який був прийнятий державним органом управління в межах його
компетенції. Розробляється на конкретну продукцію (або групи конкретної
продукції), конкретні послуги (або групи конкретних послуг), конкретні
виробничі процеси або їх елементи (або групи конкретних виробничих процесів або
їх елементів), що мають переважно внутрігалузеве значення (застосування).

Під галуззю в
сучасних умовах господарювання в України розуміється сукупність суб’єктів
господарської діяльності, незалежно від їх відомчої приналежності і форм
власності, які розробляють (або) певних видів, які мають схоже цільове (або
функціональне) призначення, що виробляють продукцію (що виконують роботи і що
надають послуги).

Стандарт
підприємства – стандарт, затверджений самим підприємством. У України СТП
затверджують за двома варіантами: на рівні підприємств, що не входять або
входять в яке-небудь господарське об’єднання (концерн, холдинг,
науково-технічний комплекс, НВО і ін.); на рівні будь-яких господарських
об’єднань (з будь-якою системою власності на засоби виробництва).

Розробляється на
конкретну продукцію (або групи конкретної продукції), конкретні послуги (або
групи конкретних послуг), конкретні виробничі процеси або їх елементи (зокрема
на елементи організації і управління виробництвом), що мають застосування в
основному на самому підприємстві.

Стандарт
науково-технічного, інженерного суспільства – стандарт, прийнятий
науково-технічним, інженерним суспільством або іншим суспільним об’єднанням.
Характерною особливістю цієї категорії стандартів є те, що для суб’єктів
господарської діяльності вони є повністю добровільними (не обов’язковими для
застосування), тобто що рекомендуються.

Правила зі
стандартизації – нормативний документ зі стандартизації, прийнятий
Держстандартом України і що містить, по-перше, типові організаційно-технічні і
(або) загальнотехнічні правила, загальні принципи, характеристики, норми,
дотримання яких є обов’язковим при виконанні виробничих процесів певного
вигляду у сфері стандартизації, метрології, сертифікації і акредитації, а
по-друге, обов’язкові вимоги до оформлення результатів цих робіт. Правила зі
стандартизації ніколи не розробляються на власну продукцію і послуги, а тільки
в наступних випадках:

–        при
необхідності деталізації обов’язкових вимог відповідних основоположних
організаційно-технічних і (або) загальнотехнічних стандартів (ДСТУ);

–        за
відсутності таких стандартів (для більш оперативного регулювання певних
організаційно-технічних і (або) загальнотехнічних відносин);

         при
недоцільності розробки і ухвалення в обґрунтованих випадках відповідних
організаційно-технічних і (або) загальнотехнічних стандартів.

Розробляються на
конкретні виробничі процеси і їх елементи, пов’язані з вирішенням завдань
організації і управління роботами зі стандартизації, метрології, сертифікації,
акредитації, ліцензуванню, державному контролю і нагляду за дотриманням
обов’язкових вимог технічних регламентів, державних і міждержавних стандартів.
Правила зі стандартизації приймають Держстандарт України і Держбуд України.
Якщо вони пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції України, то вимоги, що
містяться в них, є обов’язковими.

Побудова, виклад,
оформлення і зміст правил зі стандартизації здійснюється за ДСТУ 1.5.

Рекомендації зі
стандартизації розробляються на конкретні виробничі процеси і їх елементи,
пов’язані з вирішенням завдань організації, координації і здійснення робіт зі
стандартизації, метрології і сертифікації. Рекомендації зі стандартизації
приймають Держстандарт України, Держбуд України, а також підлеглі ним
всеукраїнські науково-дослідні інститути відповідно до їх головної ролі і
профілю діяльності. Положення, що містяться в рекомендаціях, є добровільними.

Міжнародний
стандарт – стандарт, прийнятий міжнародною (світовою) організацією зі
стандартизації. Такими є неурядові організації ІСО (ISO) і МЕК (IEC), тому
статус стандартів, прийнятих для застосування в країнах – членах ІСО і МЕК,
добровільний.

Міжнародний
(регіональний) стандарт – стандарт, прийнятий міжнародною регіональною
організацією. Так, існують європейські стандарти CEN, CENELEC і ETSI, які
приймаються міжурядовими європейськими організаціями: Європейським комітетом із
стандартів (CEN), Європейським комітетом електротехнічної стандартизації
(CENELEC) і Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів (ETSI).
Відповідно до директив ЄС статус вказаних стандартів для їх застосування в
країнах – членах ЄЕС обов’язковий.

Розробляються (як і
вітчизняні стандарти) на конкретну продукцію (або групи конкретної продукції),
конкретні послуги (або групи конкретних послуг), конкретні виробничі процеси
або їх елементи (або групи конкретних виробничих процесів або їх елементів), що
мають відповідно загальносвітове, регіональне або переважно національне
значення (застосування).

Міждержавний
стандарт – стандарт, прийнятий державами, що приєдналися до Угоди про
проведення узгодженої політики в області стандартизації, метрології і сертифікації
(1992 р.). Міждержавні стандарти є в даний час міжнародними стандартами
регіонального типу.

Національний
стандарт – стандарт, прийнятий національним органом зі стандартизації. Такими
є, наприклад, державні стандарти Російської Федерації (ДСТУ), України (ДСУ),
Німеччини (DIN).

Гармонізований
стандарт – національний стандарт, вимоги якого технічно ідентичні, тобто
тотожні або вищі (складніші), але не суперечать вимогам до конкретного об’єкту
стандартизації, встановленим у відповідному міжнародному стандарті (стандартах)
або в (міжнародному) регіональному стандарті (стандартах), або в прогресивному
національному стандарті (стандартах) зарубіжної країни, з яким (якими)
гармонізується даний національний стандарт.

Гармонізація ДСТУ,
які використовують на території України, з відповідними міжнародними
стандартами (за ухвалення яких Україна проголосувала позитивно) є центральною
умовою виконання України Угоди з технічних бар’єрів в торгівлі і однією з
найбільш важливих загальних умов для вступу України до Всесвітньої торгової
організації.

Комплекс стандартів
– це сукупність взаємопов’язаних державних і (або) міжнародних стандартів,
об’єднаних загальною цільовою спрямованістю і що встановлюють узгоджені,
переважно основоположні організаційно-технічні і (або) загальнотехнічні вимоги
до взаємозв’язаних об’єктів стандартизації.

В Україні і
країнах-членах СНД застосовуються, наприклад, наступні комплекси державних і
міждержавних стандартів: 1. ГСС РФ; 2. ЕСКД; 3. ЕСТД; 7. ГСИ; 9. ЕСЗКС; 12.
ССБТ; 13. Репрографія; 15. СРПП; 17. ССОП; 19. ЕСПО; 21. СЦЦС; 24. ЕКСАС; 27.
ССНТ; 29. ССЕТО, ЕСДП і ОНВ і ін.

Комплекси державних
і міждержавних стандартів організаційно-технічного і загальнотехнічного
характеру (спільно з технічними регламентами, спеціалізованими державними
контрольно-наглядовими органами країни, що приймаються) є основоположними,
системо утворюючими для всього федерального фонду стандартів і ОКТЕІ.

Міжнародна
стандартизація – це міжнародна діяльність зі стандартизації, участь в якій
відкрита для відповідних органів всіх країн світової спільноти. Вона
здійснюється в рамках не тільки таких організацій, як ІСО і МЕК, але і багато
інших (неурядових і міжурядових), наприклад: Всесвітній організації охорони
(ВІЗ) здоров’я при ООН; Продовольчій і сільськогосподарській Організації
Об’єднаних націй (ФАО); Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО);
Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ); Європейській економічній
комісії ООН (ЕЕК ООН) і ін.

Регіональна
стандартизація – це міжнародна діяльність зі стандартизації, участь в якій
відкрита для відповідних органів країн переважно тільки одного географічного
або економічного регіону світу. До них відносяться, наприклад, країни – члени
СНД, ЄЕС, Арабські організації зі стандартизації і метрології (АСМО), Панамериканського
комітету стандартів (КОПАНТ) і так далі

Національна
стандартизація – це діяльність по стандартизації, яка проводиться на рівні
однієї країни світової спільноти.

У одних країнах
світу національна стандартизація здійснюється державними органами управління
(наприклад, в Росії, в Україні, в Білорусії, в Японії, в Китаї, в КНДР, в
Республіці Куба), в інших – недержавними організаціями (ФРН, Великобританії,
Фінляндії).

Застосування
стандарту – це використання стандарту користувачем з виконанням встановлених в
нім вимог і відповідно до області його розповсюдження і сфери дії.

Користувачами є:
суб’єкти господарської діяльності (дослідники, розробники, випробувачі, органи
з сертифікації, товаровиробники, торгові організації, товароспоживачі, сервісні
і ремонтні організації, організації з утилізації, поховання або знищення
використаної продукції або відходів виробництва); населення, тобто покупці і
споживачі кінцевої продукції (товарів народного споживання) і всіляких
побутових послуг; державні органи і інститути всіх гілок і рівнів влади.

Область
розповсюдження стандарту – це конкретні об’єкти стандартизації, а також аспекти
стандартизації, вимоги до яких встановлені в даному стандарті.

Сфера дії стандарту
визначається статусом і компетенцією органу (або організації), що прийняв
стандарт даної категорії. Це може бути територія СНД (ГОСТ), територія України,
галузь науки і техніки (ГСТ, СТО), підприємство (СТП).

Застосування
міжнародного стандарту – це використання конкретного міжнародного стандарту
користувачами в даній країні (країнах) з повним або частковим виконанням
встановлених в нім вимог і відповідно до області його розповсюдження і сфери
дії.

Країни світової
спільноти використовують наступні основні варіанти застосування міжнародних
стандартів.

-й варіант – шляхом
безпосереднього (в буквальному розумінні слова) застосування міжнародного
стандарту в практиці господарювання країни – користувача стандарту (головним
чином на рівні фірм), причому без якого-небудь його переоформлення і (або)
додаткового позначення і без офіційного автентичного перекладу національною
офіційною мовою країни.

-й варіант – шляхом
офіційного автентичного перекладу міжнародного стандарту національною офіційною
мовою країни – користувачем цього стандарту і прямого включення його змісту у
вітчизняний нормативний документ зі стандартизації, причому без яких-небудь
доповнень і (або) посилювань вимог (або, навпаки, з включенням доповнень і
(або) посилюванням вимог). Це варіант прямого застосування міжнародного
стандарту, але опосередкованого з погляду його переоформлення на національну
офіційну мову країни-користувача.

-й варіант – шляхом
часткового використання змісту вимог міжнародного стандарту користувачами в
даній країні як одне з багатьох джерел науково-технічної інформації, що враховується
(або лише береться до уваги) при розробці аналогічного вітчизняного
нормативного документа зі стандартизації. Цей факт зазвичай не відбивається в
позначенні вітчизняного документа зі стандартизації, але про це в тій або іншій
формі повідомляється в передмові, а також в довідково-інформаційних додатках до
нього (бібліографія або список джерел, які використовуються при розробці
вітчизняного документа).

Перші два варіанти
зазвичай відбиваються в спеціальних правилах перегляду стандарту (див. ДСТУ 1.5,
п. 8.1). Крім того, про це повідомляється в передмові до вітчизняного
стандарту.

У України і країнах
– членах СНД використовуються в даний час всі три вказані вище варіанти.

Застосування
регіонального стандарту – це використання конкретного (міжнародного)
регіонального стандарту користувачами в даній країні (країнах) з повним або
частковим виконанням встановлених в нім вимог і відповідно до області його
розповсюдження.

Міждержавні
стандарти категорії ГОСТ, за яких Україна проголосувала позитивно, використовуються
в України з повним виконанням встановлених в них вимог.

Застосування
національного стандарту іншої країни – це використання національного стандарту
іншої країни користувачами в даній країні (на підставі ув’язненого в
установленому порядку двосторонньої угоди між сторонами) з повним або частковим
виконанням вимог, встановлених в конкретному національному стандарті іншої
країни, і відповідно до області його розповсюдження.

Варіанти і умови
застосування національних стандартів інших країн в України принципово
аналогічні трьом викладеним вище варіантам застосування міжнародних стандартів
ІСО і МЕК.

Дата введення
стандарту в дію – це дата, з якою стандарт набуває юридичної сили.
Встановлюються для стандартів, що містять обов’язкові вимоги (ДСТУ, ГОСТ, ОСТ,
СТП). Для стандартів науково-технічних, інженерних суспільств (СТО), Для
суб’єктів господарської діяльності, що є, повністю добровільними, дати введення
їх в дію не встановлюються.

Дата введення
технічного регламенту в дію – це дата, з якою технічний регламент набуває
юридичної сили. Оскільки технічні регламенти (за визначенням) завжди є
обов’язковими документами, встановлення дат введення їх в дію також
обов’язково.

Користувач
стандарту – це юридична або фізична особа, що застосовує стандарт в своїй науково-технічній,
дослідно-конструкторській, технологічній, проектній, виробничій,
стандартизаторській, управлінською, учбово-педагогічною і інших видах
діяльності.

Користувачі повинні
дотримувати встановлених в стандартах обов’язкові вимоги відповідно до області
розповсюдження і сфери дії, причому з дати введення їх у дію. А до цієї дати
дотримання встановлених в них обов’язкових вимог як для юридичних, так і для
фізичних осіб є добровільним.

Користувач
технічного регламенту – це юридична або фізична особа, що застосовує технічний
регламент в своїй науково-технічній, дослідно-конструкторській, технологічній,
проектній, виробничій, стандартизаторській, управлінською, учбово-педагогічною
і інших видах діяльності.

Користувачі
зобов’язані дотримувати всі встановлені в регламентах імперативно-обов’язкові
вимоги в повному об’ємі і відповідно до області розповсюдження і сфери дії,
причому з дати введення їх в дію. До цієї дати дотримання (повне або часткове)
встановлених в них імперитивно-обов’язкових вимог як для юридичних, так і для
фізичних осіб є добровільним.

Структурні елементи
стандарту – це сукупність елементів побудови, викладу, оформлення, змісту і
позначення стандартів. У загальному випадку стандарти містять наступні
структурні елементи:

1)
титульний лист (обов’язковий
елемент);

2)
передмова (обов’язковий елемент);

3)
дані про право власності на даний
стандарт (обов’язковий елемент);

4)
зміст (при необхідності);

5)
вступ (при необхідності);

6)
найменування (обов’язковий елемент);

7)
область застосування (обов’язковий
елемент);

8)
нормативні посилання (за наявності);

9)
визначення або терміни і визначення
(за наявності);

10)позначення
і скорочення, які використовуються в тексті стандарту (за наявності);

11)вимоги
(головний і обов’язковий елемент);

12)додатки
обов’язкові і ті, які рекомендуються (за наявності);

13)бібліографічні
дані, тобто інформаційні відомості про документи, які використовуються при
розробці даного стандарту (за наявності);

14)відомості
про віднесення стандарту до певного класифікаційного угрупування Універсальної
десяткової класифікації (УДК) друкарсько-книжкової продукції (обов’язковий
елемент);

15) позначення
даного стандарту (обов’язковий елемент).

Загальні вимоги до
побудови, викладу, оформлення змісту і позначенню стандартів, прийнятих на
території України, встановлені в ДСТУ 1.5-92 і ДСТУ 1.5-93.

Теорія
стандартизації – фундаментальні і прикладні наукові знання про соціальну
практику стандартизації.

Фундаментальна
теорія стандартизації вивчає, висловлює і розвиває наступні теорії:

–        про
власний предмет стандартизації;

–        про
власний науково-практичний метод соціальної практики стандартизації;

         про
головний (регулятивний) методологічний принцип соціальної практики
стандартизації;

         про
основну техніко-економічну закономірність соціальної практики стандартизації;

         про
об’єктивний закон соціальної практики стандартизації.

Прикладна теорія
стандартизації вивчає, висловлює і розвиває:

–        теорію
об’єктивного місця, соціальної ролі і функцій стандартів, що управляють, як
активних елементів з тимчасових продуктивних сил і регуляторів початкової
нормативно-технічної сторони (грані) виробничо-економічних відносин між
товаророзробниками і товаровиробниками, з одного боку, і товароспоживачами (або
товаропокупцями) – з іншого; теорію суспільно необхідних об’єктів
стандартизації як результатів творчої інтелектуально-технічної праці людини, що
підлягають усуспільненню у формі розробки нових або оновлення стандартів, що
діють;

–        теорію
безпосередньої, власної мети стандартизації як створення, систематичне
оновлення і нормозастосування оптимального за складом, структурою і рівню вимог
фонду стандартів;

         теорію
прикладних методичних принципів стандартизації в умовах соціального
орієнтованого способу оптимального функціонування економіки (принципи системності,
комплексності, планомірності, оптимальності, поєднання обов’язкових і
добровільних вимог, гнучкості і динамізму);

         теорію
соціально необхідного оптимального фонду стандартів як головного регулятора
початкової нормативно-технічної сторони (грані) виробничо-економічних відносин
в умовах соціального орієнтованого способу оптимального функціонування
економіки.

Власний предмет
теорії і практики стандартизації – це нормативно-технічна сторона (грань)
системи виробничо-економічних відносин товаророзробників і товаровиробників, з
одного боку, і товароспоживачів (або товаропокупців), з іншого боку, а також з
органами господарського управління з приводу інтегральної якості об’єктів іншої
природи, що створюються творчою інтелектуально-технічною працею людини і багато
разів відтворних і (або), які використовуються в будь-якій сфері
життєдіяльності.

Власний
науково-практичний метод стандартизації – це метод системно-комплексного
впорядкування і одночасно оптимізації вимог до всіх нових потенційних і нових
фактичних, соціально необхідних об’єктів офіційної (документованої)
стандартизації нових об’єктів іншої природи, що постійно відтворюються творчою
інтелектуально-технічною працею дослідників і розробників у всіх їх формах,
видах і різновидах.

Жодне суспільство не може існувати
без технічного законодавства та нормативних документів, які регламентують
правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують
безпеку життя, здоров’я і майна людей та навколишнього середовища.
Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції.

Існує хибна думка про те, що
стандартна продукція є синонімом низької якості, одноманітної, позбавленої
смаку продукції. Але сама природа дає нам хороші приклади геніальної
стандартизації. Так, відомо, що вся фантастична різноманітність живих істот на
землі, які мають різну форму, забарвлення, способи поведінки, побудована всього
лише з 22 “стандартних деталей” – амінокислот.

Стандартизація в техніці є
своєрідним відображенням об’єктивних законів еволюції технічних засобів і
матеріалів. Вона не є вольовим актом, який нав’язується технічному прогресу
ззовні, а випливає як неминучий наслідок відбору засобів, методів і матеріалів,
що забезпечують високу якість продукції на даному рівні розвитку науки і
техніки. З роками з’являються нові методи виробництва і матеріали, що
призводить до заміни старих стандартів новими. В цьому безперервному процесі
головна мета полягає в тому, щоб на якому завгодно етапі економічного розвитку
суспільства створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні.

Таким чином, об’єктивні закони
розвитку техніки і промисловості неминуче ведуть до стандартизації, яка є
запорукою самої високої якості продукції, що може бути досягнута на даному
історичному етапі. Завдяки стандартизації суспільство має можливість свідомо
керувати своєю економічною і технічною політикою, домагаючись випуску виробів
високої якості.

Отже, стандарти – це нормативна база
управління якістю продукції і сертифікації.

В умовах науково-технічного прогресу
стандартизація є унікальною сферою суспільної діяльності. Вона синтезує в собі
наукові, технічні, господарські, економічні, юридичні, естетичні і політичні
аспекти.

Список
використаної літератури

1.
Зенкін А.С., Хімічева Г.І., Єфіменко Н.А., Соловйов В.М «Стандартизація та управління
якістю» Навчальний посібник

Впровадження стандартів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *